Polish grammar

Vowel change:

e : (zero), z.B. bez - bzu, giez - gza, koziołek - koziołka

a : e , z.B. ciało - ciele, miasto - mieście, ciasto - cieście, lato - lecie

ó : o , z.B. wódz - wodza, róg - rogu, bród - brodu

o : e , z.B. anioł - aniele, czoło - na czele

ó : o : e, z.B. kościół - kościoła - kościele, popiół - popiołu - popiele

ą : ę , z.B. dąb - dębu, ząb - zęba

Table of contents

previous page next page