Polish grammar

Cardinal numerals.

0zero

1jeden

2dwa

3trzy

4cztery

5pięć

6sześć

7siedem

8osiem

9dziewięć

10dziesięć

11jedenaście

12dwanaście

13trzynaście

14czternaście

15piętnaście

16szesnaście

17siedemnaście

18osiemnaście

19dziewiętnaście

20dwadzieścia

21dwadzieścia jeden

22dwadzieścia dwa

30trzydzieści

31trzydzieści jeden

40czterdzieści

41 czterdzieści jeden

50pięćdziesiąt

60sześćdziesiąt

70siedemdziesiąt

80osiemdziesiąt

90 dziewięćdziesiąt

100sto

200dwieście

300 trzysta

400czterysta

500pięćset

600sześćset

700siedemset

800osiemset

900dziewięćset

1000tysiąc

2000dwa tysiące

3000trzy tysiące

4000 cztery tysiące

5000 pięć tysięcy

Table of contents

previous page next page