Polnische Grammatik

Deklination von on, ona, ono; Nach einer Präposition:

Singular

MaskulinumFemininumNeutrum
Nom.Voc.ononaono
Gen.do niegodo niejdo niego
Dat.ku niemuku niejku niemu
Acc.przez niegoprzez niąprzez nie
Instr.z nimz niąz nim
Loc.o nimo niejo nim

Plural

männliche Personenfür andere Substantive
Nom.Voc.onione
Gen.do nichdo nich
Dat.ku nimku nim
Acc.przez nichprzez nie
Instr.z nimiz nimi
Loc.o nicho nich

Inhaltsverzeichnis

previous page next page