Polnische Grammatik

Ordinalzahlen.

Sie werden wie Adjektive dekliniert.

0zerowy

1pierwszy

2drugi

3trzeci

4czwarty

5piąty

6szósty

7siódmy

8ósmy

9dziewiąty

10dziesiąty

11jedenasty

12dwunasty

13trzynasty

14czternasty

15piętnasty

16szesnasty

17siedemnasty

18osiemnasty

19dziewiętnasty

20dwudziesty

21dwudziesty pierwszy

22dwudziesty drugi

30trzydziesty

31trzydziesty pierwszy

40czterdziesty

41 czterdziesty pierwszy

50pięćdziesiąty

60sześćdziesiąty

70siedemdziesiąty

80osiemdziesiąty

90 dziewięćdziesiąty

100setny

200dwusetny

300 trzechsetny

400czterechsetny

500pięćsetny

600sześćsetny

700siedemsetny

800osiemsetny

900dziewięćsetny

1000tysięczny, tysiączny

Inhaltsverzeichnis

previous page next page