Home page Polish grammar Polish vocabulary Other languages Contact

Most used Polish words

Most common Polish words - part 4

Let's continue with most common Polish words. After knowing the words from part 1 and part 2, you should be able to understand about 50-60% of a text. But it's a good beginning. After learning about 1000 words, you will be able to understand 80-90 % of a text, which gives already rough comprehension.

Polish is a language with much inflexion - so important is also recognizing inflexion forms of given words.Nouns:

myśl = fem. thought
rzecz = fem. thing
pomoc = fem. help
część = fem. part
twarz = fem. face
okno = window
głos = voice
Internet = Internet
system = system
Bóg = God
numer = number
drzwi = door
prawda = truth
cel = aim, purpose
tydzień = week
miesiąc = month
kraj = country
uwaga = attention
woda = water
miasto = city, town
dane = data
ciało = body
grupa = group
sygnał = signal
artykuł = article
przykład = example
światło = light

państwo = state, Mr and Mrs

Adjectives:
czarny = black
różny = different
wysoki = high, tall
wszelki = all
ostatni = last
stary = old

Conjunctions:
ani = neither, nor
jakby = as if
gdyby = if
iż = that (że and iż mean the same)
jeżeli = if
choć = although

Prepositions:
między = (with instrumental) between
we = form of "w" (in) before many words starting with two consonants
also there are : nade = nad , beze = bez , pode = pod ,przede = przed

Pronouns:
ktoś = somebody
nikt = nobody
twój = your
wasz = your
Possessive pronouns : mój, twój, nasz, wasz, swój. In the 3rd person : jego, jej, ich.

Adverbs:
wtedy = then
dobrze = well
bardziej = more
przecież = yet
oto = here is
często = often

Verbs:
wymagać = demand
znajdować = find
znajdować się = be found (somewhere)
wydawać = spend (money)
wydawać się = seem
chodzić = go (more than one time)
czuć się = feel
iść = go
żyć = live

Perfective verbs :
spojrzeć = look
rzec = say

Impersonal:
trzeba = one must, it is necessary

List of imperfective verbs from part 1-3 :

być, mieć, móc, wiedzieć, chcieć, musieć, mówić, myśleć, widzieć, znać, jeść, należeć, robić, wymagać, znajdować, wydawać, chodzić, czuć, iść, żyć

List of imperfective verbs from part 1-3 :

zostać, stać się, dać, znaleźć, zacząć , zrobić, powiedzieć, spojrzeć, rzec

Present tense of all these verbs :
być - jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
mieć - mam, masz, ma, mamy, macie, mają
móc - mogę, możesz, może, możemy, możecie, mogą
wiedzieć - wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie, wiedzą
jeść - jem, jesz, je, jemy, jecie, jedzą
chcieć - chcę, chcesz, chce, chcemy, chcecie, chcą
musieć - muszę, musi
mówić - mówię , mówi
myśleć - myślę, myśli
widzieć - widzę, widzi
znać - znam, zna
należeć - należę, należy
robić - robię, robi
wymagać - wymagam, wymaga
znajdować - znajduję, znajduje
wydawać - wydaję, wydaje
chodzić - chodzę, chodzi
czuć - czuję, czuje
iść - idę, idzie
żyć - żyję, żyje

Future tense of perfective verbs:
zostać - zostanę, zostaniesz, zostanie, zostaniemy, zostaniecie, zostaną
dać - dam, dasz, da, damy, dacie, dadzą
powiedzieć - powiem, powiesz, powie, powiemy, powiecie, powiedzą
znaleźć - znajdę, znajdzie
zacząć - zacznę, zacznie
zrobić - zrobię, zrobi
spojrzeć - spojrzę, spojrzy

Past tense (3rd person masculine): regular change : -eć - -ał, -ć - -ł.
Irregular past tense: móc - mógł (feminine mogła), iść - szedł (szła), znaleźć - znalazł.

Rzec is a verb used in written language only.
Stać in the meaning "stand" is imperfective : stoję, stoisz, stoi, stoimy, stoicie, stoją
Stać się is perfective and means "become": stanę się, staniesz się, stanie się (like zostać)


Forms of the pronoun on, ona, ono, oni, one :
Genitives : jego - his, its, jej - her, ich - their
Without prepositions :
from on : jego / go (Gen. Acc.), jemu / mu (Dat.) : widzę go, daję mu to
from ona : jej, ją : widzę ją, daję to jej
from ono : jego , jemu / mu, je : widzę je, daję mu to
from oni, one : ich, im, je : widzę ich, daję to im, widzę je (if there is no man in a group)
After prepositions with ni-:
from on : niego, niemu, nim : do niego, ku niemu (to him), przez niego, z nim, o nim
from ono : niego, niemu, nie, nim : do niego, ku niemu (to it), przez nie, z nim, o nim
from ona : niej, nią : do niej, ku niej (to her), przez nią, z nią, o niej
from oni/one : nich, nim, nie, nimi : do nich, ku nim (to them), przez nich , przez nie , z nimi, o nich

Polish vocabulary - most common Polish words - third part Polish vocabulary - most common Polish words - fifth part